150+ ल से शुरू होने वाले शब्द | La Se Shabd in Hindi

La Se Shabd in Hindi: दोस्तों, आज हम आपके लिए इस लेख में लेकर आए हैं ‘ल’ से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द। जिन्हें पढ़कर आपको ‘ल’ से शुरू होने वाले ढेर सारे शब्दों की जानकारी होगी। यह काफी रोचक, मजेदार होगा और साथ ही आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। 

नीचे दिए गए सूची में ‘ल’ से शुरू होने वाले बहुत से शब्दों को सम्मिलित किया गया है।

ल से शुरू होने वाले शब्द | La Se Shabd in Hindi

ल से शुरू होने वाले शब्द, la se shabd in hindi

‘ल’ से शुरू होने वाले दो अक्षरों वाले शब्द

लंचलोनलठलाना
लईलोधलड़लाद
लकलोदीलड़ीलात
लकालोढ़ालड्डूलाडो
लकीलोटालढ़ालाड़
लक्कालोटलणलाठी
लक्षलोचलतलागू
लक्ष्मलोगलतालागि
लक्ष्मीलोकलतीलाग
लक्ष्यलॉजलत्तालाखी
लख लेहलत्तीलाखा
लख़्तलेखलत्रलाख
लगलूटलथलाक्षा
लगालीलालदलाइ
लगीलीचीलधलांच
लग्गा  लीखलनलाँक
लग्गीलीकलपलहू
लग्घा  लिफ़्टलफलह
लग्घीलिप्सालफ़्ज़लस्सी
लग्नलिप्तलफ़्ज़ीलस्त
लघलिपिलबलस्त
लघु  लिंगीलब्धलस
लचलिंगलब्धालश
लच्छालाशलब्धिलवा
लच्छीलावालोनालव
लौकीलावलोपलल्लू
लजलालेलोभलली
लज्जालालीलोभीलल
लज्ञलालालोरीलर
लझलाललोहलय
लटलार्वालोहालम्बा
लट्टूलारलौंगलम
लट्ठलामालौंडालभ्य
लट्ठालाभलौंदालभ

‘ल’ से शुरू होने वाले तीन अक्षरों वाले शब्द

लंगरलौटानालजीलालाभार्थ
लंगूरलौटनालजुरीलाभांश
लकड़ालौंडियालजौंहाँलापता
लकड़ीलोहितलज्जतलानत
लकबलोहारलज्जालुलादिया  
लकवालोहाँगीलज्जितलादना
लकीरलोलुपलटकलाडली
लकुचलोलकलटकालाडला
लकुटीलोमशलटनालाज़िमी
लक्कड़लोमड़ीलटूरीलाज़िम
लक्षणलोबियालटोरालाचारी
लक्षणा लोबानलठैतलाचार
लक्षितलोफ़रलठैतीलाघव
लक्षिता लोथड़ालड़कालागत
लक्ष्मणलोढ़नालड़कीलाखना
लक्ष्यक लोटनालड़नालाक्षिक
लक्ष्यार्थलोचनलड़ाईलांछित
लखनलोखंडलडा़कालांछना
लखनालोकेशलड़ाकूलांछन
लखेरालोकललड़ानालांगूल
लखोटलॉकेटलड़ैतलाँघना
लखौटालेकिनलड़ैतालहुरा
लखौरीलुभानालड़ैयालहासी
लगनलीलनालढ़ियालहरी
लगनालीपनालतरलहरा
लगाईलीटरलतरीलहर
लगानलीचड़लतहालहना
लगानालिहाज़ालताड़लहठी
लगामलिहाज़लतिकालहज़ा
लगामीलिबासलतीफ़लहक
लगावलिफ़ाफ़ालतीफ़ालहँडा
लगाव  लिपिकलत्तरलहँगा
लगुड़लिपानालदनालसौटा
लगूललिपाई लदाईलसीला
लगेजलिटानालदानलसीका
लग्ज़रीलिखितलद्धड़लसित
लघिमालिखानालपकलसना
लघुतालिखाईलपकालश्करी
लघुत्वलिखनालपटलश्कर
लचकलिखतलपटालवली
लचकालावसूललपनालवर
लचनलावनीलपसीलवण
लचनालावण्यलपेटलवंग
लचरलावणलफंगाललिता
लचानालावकलमहाललित
लचारीलालिमालभनीललाम
लचीलालज़ीज़लबेदललाट
लच्छनलालसालबारललाई
लजनालालचीलबादाललना
लजानालालचलबनीललन
लजारालायकीलफड़ाललक
लजालूलायकलफ़ंगालाभार्थी

‘ल’ से शुरू होने वाले चार और पांच अक्षरों वाले शब्द

लकड़दादालौहयुगलटकावलिपटना
लकड़बग्घालौहपुरुषलटकेझटकेलिटमस
लकड़हारालौकिकतालटकेदारलिजलिजा
लकदकलौकायतिकलटजीरालिखावट
लकलकलौंडेबाज़ीलटपटलिखवाना
लकवाग्रस्तलौंडेबाज़लटपटानालिंगेंद्रिय
लकालकलोहबानलट्ठबाज़लिंगायत
लकुटियालोहचूर्णलट्ठबाज़ीलिंगशरीर
लक्षणकलोलुपतालट्ठमारलिंगभेदी
लक्षितार्थलोमहर्षकलड़कपनलिंगभेद
लक्ष्मीपतिलोभनीयलड़कबुद्धिलावारिस
लक्ष्मीपुत्र  लोभग्रस्तलड़के-बच्चेलावलश्कर
लक्ष्मीवानलोनावलालड़कौरीलावनीबाज़
लक्ष्यच्युतलोटपोटलड़खड़ानालावण्यमय
लक्ष्यभाषा  लोचदारलड़खड़ाहटलालायित
लक्ष्यभेदलोखण्डवालालड़बावलालालमिर्च
लक्ष्यभेदीलोकोपयोगीलड़वानालालबुझक्क्ड़ी
लक्ष्य-वेधलोकोपकारलडाई-झगड़ालालबुझक्कड़
लक्ष्यवेधीलोकोन्मुखलड़ाई-बंदीलालफ़ीताशाही
लक्ष्यहीनलोकोत्सवलड़ाकूपनलालफ़ीता
लक्ष्योपमा  लोकोत्तरलतख़ोरलालनपालन
लखनऊ  लोकोक्तिलतख़ोरालालटेन
लखनवी  लोकेशनलतपथलामबंदी
लखपति  लोकार्पणलतमर्दनलामबंद
लखपेड़ा  लोकायतलताड़नालामकाफ़
लखराँव  लोकापवादलतातंतुलाभान्वित
लख़लख़ा  लोकाचारलताफ़तलाभलिप्सा
लगनशीललोकहितकारीलतियानालाभप्रद
लगभगलोकहितलथपथलाभदायक
लगमातलोकसेवालथेड़नालाभकारी
लगमात्रालोकसेवकलदनुआँलापरवाही
लगवाईलोकसभालदवानालापरवाह
लगवानालोकसत्तालदान-क्षमतालाठीबाज़
लगवीयतलोकसंग्रहलपकनालाठीधारी
लगाई-बुझाईलोकशक्तिलपटनालाठीचार्ज
लगातारलोकविमुखलपटानालाजवाब
लगालगी  लोकवार्तालपलपानालाजवर्दी
लगावट  लोकवंदनीयलपलपाहटलाजवर्द
लगाव-लपेटलोकलाज लपेटनालागवग
लगी-बुझीलोकरीतिलबरेज़लाख़िराज
लग्नपत्रिका लोकरंजनलबालबलाक्षागृह
लघुकायलोकरंजक लब्धकामलाक्षणिक
लघुचेतालोकमान्यतालब्धप्रतिष्ठलाइलाज़
लघुतमलोकमान्यलब्बोलुआबलाइफस्टाइल
लघुतरलोकमतलमछड़लांघकर
लघुपत्रिकालोकमंगललमतड़ंगलहूलुहान
लघुशंकालोकभाषालयबद्धलहीम-शहीम
लघ्वाकारलोकप्रियलययुक्तलहीमशहीम
लचकदारलोकनृत्यलयविहीनलहालोट
लचकनालोकनाट्यलयहीनलहसुनिया
लचकानालोकधर्मीलरज़नालहलहाना
लचीलापनलोकधर्मलरज़िशलहलहा
लच्छेदारलोकतांत्रिकललकनालहरियादार
लजाधुरलोकतंत्रललकारलहरिया
लज्ज़तदारलोकजीवनललकारनालहरिएदार
लज्जापूर्णलोकगीतललचनालहराना
लज्जाप्रदलोकगाथाललचानालहर-बहर
लज्जायुक्तलोककल्याणलल्लोचप्पोलहरना
लज्जारहितलोककथालवण-जललहरदार
लज्जावानलॉकडाउनलवणतालहबर
लज्जावालालुकाछुपीलवणत्वलहनेदार
लज्जाशीललीपापोतीलवणयुक्तलहनदार
लज्जाशीलतालीचड़पनलवणीयलहकौर
लज्जाशून्यलियाकतलवमैरिजलहकारना
लज्जास्पदलिफ़ाफ़ेबाज़ीलवलीनलहकाना
लज्जाहीनलिफ़ाफ़ेबाज़लवलेटरलहकना
लज्जाहीनतालिपिबद्धलवस्टोरीलस्त-पस्त
लटकनलिपिकरलवाज़मालस्टम-पस्टम
लटकनालिपस्टिकलशकरलसवाला
लटकानालिपटानालसदारलसलसाना

‘ल’ से शुरू होने वाले शब्दों से बने वाक्य 

 1. चमगादड़ को लटकना बहुत पसंद है। 
 2. सरदार वल्लभभाई पटेल को लौहपुरुष भी कहते हैं। 
 3. सांप पेड़ के तने से लिपट चूका था। 
 4. रिद्धि सबकी लाडली है। 
 5. गली के छिछोरे लौंडेबाजी करते रहते हैं। 
 6. जलते हुए अंग को गीले कपड़े से लपेट लो। 
 7. लड़की के हाँ कहते ही लड़का बहुत खुश हो गया। 
 8. जीसस क्रिस्ट को सूली पर लटका दिया जाए। 
 9. पेड़ पर कुछ लंगूर बैठे हैं। 
 10. गुरुद्वारे में बड़ा लंगर लगा था। 
 11. लकड़हारा लकड़ियाँ तोड़ने जंगल की ओर चला दिया। 
 12. अनिल कपूर ने लाडला में हीरो का किरदार किया। 
 13. समाज तुम पर लगान लगाते रहेगा। 
 14. बिल्लियों को लड़ाने के लिए बंदर ने एक चाल चली। 
 15. लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। 
 16. आपस में लड़ना बंद करो। 
 17. लड़का अपने घर वापस आ गया। 
 18. लड़की खेलने जा रही थी। 
 19. रितेश की हरकते लोफर जैसी हो गई।
 20. लोकेश ने अपना काम पूरा किया। 
 21. लोचन कुमार गांव का मुखिया था। 
 22. लड़ाई-झगड़े से कुछ साबित नहीं होगा। 
 23. घर की दहलीज लाँघ कर वह चली गई। 
 24. विमलेश का लड़ाकूपन कम नहीं हुआ। 
 25. शहर में लड़ाईबंदी का माहौल था। 
 26. लौकी खाने से सेहत अच्छी होती है। 
 27. फिरोज बहुत लोंग खाता था। 
 28. लोहे को गला कर तलवार बना दूंगा। 
 29. तुम्हें तनिक लज्जा नहीं आई। 
 30. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो। 

क – ज्ञ तक सुरु होने वाले शब्द

श्र
क्षत्रज्ञ