150+ प से शुरू होने वाले शब्द | Pa Se Shabd in Hindi

Pa Se Shabd in Hindi: दोस्तों, आज हम आपके लिए इस पोस्ट में लेकर आए हैं ‘प’ से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द। जिन्हें पढ़कर आपको ‘प’ से शुरू होने वाले ढेर सारे शब्दों की जानकारी होगी। यह काफी रोचक, मजेदार होगा और साथ ही आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। 

नीचे दिए गए सूची में ‘प’ से शुरू होने वाले बहुत से शब्दों को सम्मिलित किया गया है।

प से शुरू होने वाले शब्द | Pa Se Shabd in Hindi

प से शुरू होने वाले शब्द pa se sabd in hindi

‘प’ से शुरू होने वाले दो अक्षरों वाले शब्द

पंगाप्राप्यपत्तीपश
पंजाप्राप्तिपत्नीपव
पक्काप्राप्तपत्रपल
पक्वप्राणपथीपम
पक्षप्रांतपथ्यपभ
पक्षीप्यासपथ्यापफ
पक्ष्मप्यारपदपन
पख़प्याजपदीपध
पगपोतापद्मपथ
पघापैसापद्मापढ
पटपेशापद्यापड
पटापृष्ठपनापठ
पटीपूर्वपप्पीपझ
पटुपूरीपबपज्ञ
पट्टपूंजीपयपज
पट्टापुष्पपरपछ
पट्टीपुण्यपरीपच
पट्ठापुंजापात्रपघ
पड़ापीलापानपख 
पणपितापानीपक
पणिपिचपारपई
पण्यपासपारापति
पतपालीपत्तापह
पतापारीपत्तिपस

‘प’ से शुरू होने वाले तीन अक्षरों वाले शब्द

पंजाबपरतीपठारीपकना
पंडितपरदापठितपठानी
पंद्रहपरमपठौनीपदांक
पकड़परवापड़तीपदांत्य
पकाईपरशुपड़नापदाति
पकानापरस्तपड़वापदार्थ
पक्षकपरस्त्रीपड़ावपदिक
पक्षीयपरस्वपड़ियापदुम
पखारपराँठापड़ोरापदोड़ा
पखालपरांजपड़ोसपद्धति
पखालीपरांठापड़ोसीपद्मक
पखियापरांतपढ़ंतपद्मजा
पखेरूपरागपढ़तपनस
पखौरापराठापढ़नापनही
पगड़ीपरातपढ़ाईपनाती
पगरापरायापढ़ाकूपनारा
पगलापरायुपढ़ैयापनाला
पगलीपरार्थपणतापनाह
पगहापरार्धपणितपनिहा
पगारपरावपणितापनीर
पगियापरासपतंखापनीला
पचखापरिंदापतंगपनेरी
पचनापरिकपतंगापनेहरा
पचानापरिक्षापतंगीपनैला
पचासपरीक्षापतत्रपनौआ
पचितपलकपतत्रिपन्नग
पचौनीपवारपतनपन्नगी
पच्चड़पश्चिमपतरपपड़ा
पच्चरपांडवपतरापपड़ी
पच्चीसपापड़पतलापपनी
पछनापामोलीपतसपपीता
पछवाँपालकपताकापपीहा
पछुआपालनपतिंगापपेट
पटकापालिकापतितपब्लिक
पटनापावड़ापतित्वपमार
पटरपिछलापतीलापयस्
पटरापियरपतीलीपयस्वी
पटरीपुजारीपतोखापयादा
पटलपुलिसपतोहूपयान
पटवापूरकपत्तंगपयाम
पटहपेपरपत्तनपयार
पटाखापोपटपत्तरपयाल
पटावपोषकपत्तलपयोद
पटियापोषणपत्थरपयोधि
पटीरप्रकाशपत्रकपरंच
पटुआप्रख्यातपत्रापरंज
पटुकप्रणालीपत्रांगपरंतु
पटुकाप्रस्तुतपत्रान्यपरंदा
पटुताप्रांजलपत्रिकापरई
पटेलप्रांतीयपत्रीपरक
पटेलाप्राचीनपत्रोर्णपरख
पटैतप्राप्तांकपथपरचा
पटोलप्रारंभपथरीपरची
पटोलाप्रारब्धपथिकपरछा
पट्टकप्रारम्भपथिकापरज
पट्टनप्रारूपपथिलपरत
पट्टिकाप्रार्थनापथेरापरतः
पट्टिलप्रासादपदकपठन
पट्टिशप्रीतमपदवीपदस्थ

‘प’ से शुरू होने वाले चार और पांच अक्षरों वाले शब्द

पंजीकृतप्लास्टिकपत्रभागपरशुराम
पकड़-धकड़प्रियजनपत्रभारकपरवाह
पकड़नाप्रासंगिकतापत्रवाहकपरवाल
पकड़वानाप्रासंगिकपत्रविहीनपरवाना
पकड़ानाप्रारूपिकपत्र-व्यवहारपरवानगी
पका-पकायाप्रारंभिकपत्रहीनपरवान
पक्कापनप्राप्तांकपत्राचारपरवाज़
पक्की-रसोईप्राप्तकर्तापत्रालयपरवशता
पक्वान्नप्राथमिकपत्रावलिपरवश
पक्वाशयप्रातःकालपत्रावलीपरवल
पक्षधरप्राणहरपत्रिकाख्यपरवर्ती
पक्षधरताप्राणदंडपत्रोल्लासपरवरिश
पक्ष-परिवर्तनप्राणघातकपथकनीपरवरदिगार
पक्षपातप्रसारणपथगामीपरवर
पक्षपातपूर्णप्रधानमंत्रीपथदर्शकपरलोकवासी
पक्षपातरहितप्रख्यातपथदर्शिकापरलोकवास
पक्षपातहीनपोखरणपथप्रदर्शकपरलोक
पक्षपातहीनतापॉजिटिवपथ-प्रदर्शकपरराष्ट्रीय
पक्षपातीपॉइंट्सपथप्रदर्शनपरराष्ट्र
पक्ष-विपक्षपेशकशपथ-प्रदर्शनपरमेश्वरी
पक्षसमर्थकपालनहारपथभ्रमितपरमेश्वर
पक्षहीनपालघरपथभ्रष्टपरमेश
पक्षाघातपहनावापथरीलापरमुखापेक्षी
पक्षावलंबीपहचानपथरौटीपरमिशन
पक्षावसरपर्यावरणपथवारापरमिट
पक्षीविज्ञानपर्यटकपथहीनपरमावश्यक
पखवाड़ापरिश्रमपथिकशालापरमार्थी
पखारनापरिक्षीणपदक्रमपरमार्थपरायण
पखावजपरिक्षालनपदक्रांतपरमार्थ
पखावजीपरिक्षयपदचरपरमार
पगचिह्नपरिक्रांतपदचापपरमानेंट
पगडंडीपरिक्रयपदचारपरमानंद
पग-पगपरिक्रमापदचारणपरमात्मा
पगलानापरिक्रमणपदचिह्नपरमाणु-ऊर्जा
पचकनापरिक्रमपद-चिह्नपरमाणु
पचगुनापरिकृशपदच्युतपरमाणविक
पचनाग्निपरिकीर्णपदच्युतिपरमहंस
पचपचपरिकांक्षितपदत्यागपरमसत्ताधारी
पचहरापरिकल्पितपदत्राणपरमसत्ता
पचेलिमपरिकल्पनापददलितपरम-शक्ति
पचेलुकपरिकलित्रपदनामपरमब्रह्म
पच्चीकारीपरिकलनपदनामितपरमप्रिय
पछतावापरिकलकपदबंधपरमपुरुष
पछाड़नापरिकर्षितपदभारपरमपिता
पछोड़नापरिकर्मीपदमकाठपरमपद
पजारनापरिकर्तनपदयात्रीपरमधाम
पजूसणपरिकरपदवालापरम-तत्व
पटकथापरिकथापदविन्यासपरमतत्व
पटकनापरिकंपपदवृद्धिपरमटा
पटकनीपराह्नपदसंज्ञितपरमज्ञानी
पटकानपराहतपदाक्रांतपरमगति
पटकोटपरास्तपदाघातपरमक
पटमंजरीपरासैन्यपदातिकपरभृत
पटरानीपरासनपदाधिकारीपरब्रह्म
पटवारीपराश्रितपदानुशासनपरबाबा
पटवासपराश्रव्यपदाभिषिक्तपरफ़्यूम
पटसनपराश्रयीपदायतापरफ़ार्मर
पटहारपराश्रयपदार्थवादपरपौत्र
पटीलनापराव्याधपदार्थवादीपरपोता
पटेबाज़परावृत्तपदार्थविद्यापरपुरुष
पटोलकपराविद्यापदार्पणपरपीड़न
पटोलरीपरावलंबीपदावधिपरपराना
पट्टमहिषीपरावलंबितपदावनतपरपद
पट्टानामापरावलंबनपदावनतिपरपट
पट्टेदारपरावर्तितपदासनपरपक्षग्राही
पठन-पाठनपरावर्तनपदासीनपरनिंदक
पठमंजरीपरावरपदोदकपरनाला
पठानपनपरायापनपदोन्नतिपरनाती
पठावनपरायत्तपदोन्न्तिपरधाम
पठावनीपरायणपद्मकेसरपरदेसी
पड़छत्तीपरामर्शालयपद्मनाभपरदेशी
पड़तालपरामर्श-सभापद्मनालपरदेश
पड़िहारपरामर्शशालापद्मबीजपर-दुख
पढ़नेवालापरामर्शदायिनीपद्मरागपरदारी
पढ़वानापरामर्शदात्रीपद्मव्यूहपरदाफाश
पढ़वैयापरामर्शदातापद्मांतरपरदानशीन
पढ़ानेवालापरामर्शगृहपद्माकरपरदादा
पढ़ालिखापरामर्शकेंद्रपद्मासनपरथन
पढ़ा-लिखापरामर्शकपद्यबद्धपरताल
पणवानकपरामर्शपद्यमयपरतवाला
पणांगनापराभूतिपद्यरूपपरतदार
पणायितपराभूतपद्यात्मकपरत-दर-परत
पणास्थिपराभवपधारनापरतंत्रता
पण्यशालापराबैंगनीपनडिब्बापरतंत्र
पतंचिकापरापरपनडुब्बापरणना
पतंजलिपरानुभूतिपनडुब्बीपरजौट
पतंजलिकृतपरानंदपनपनापरजीवी
पतजिवपराध्वनिकपनबाड़ीपरजाता
पतझड़पराधीनतापनबिजलीपरजात
पतनकारकपराधीनपनभरापरछाईं
पतनशीलपरात्परपनमारपरछाई
पतनालापराजितपनवाड़ीपरछाँई
पतनोन्मुखपराजयपनवारीपरछन
पतयिष्णुपराङ्मुखपनसालपरछत्ती
पतरौलपरागतपनसुइयापरछती
पतलापनपरागणपनहरापरचूनियाँ
पतलूनपराक्रांतपनाहगारपरचाना
पतवारपराक्रमीपनाहगाहपरचम
पतवासपराक्रमहीनपन्नगारिपरचना
पताकिनीपराक्रमवालापन्नगाशनपरगाछा
पता-ठिकानापराक्रमपपड़ीदारपरखाना
पतितपावनपराकाष्ठागतपपड़ीयुक्तपरखवाना
पति-पत्नीपराकाष्ठापपड़ीलापरखना
पतिव्रतपरांतकपब्लिकेशनपरखनली
पतिव्रतापरांगदपब्लिशरपरखचा
पत्तागोभीपरहेज़ीपब्लिसिटीपरक्रामण
पत्तेबाज़परहेज़गीरीपयश्चयपरकोटा
पत्तोंवालापरहेज़गारपयस्यापरकीया
पत्थरदिलपरहेज़पयस्वलपरकीय
पत्नीव्रतपरहेजपयस्विनीपरकाला
पत्नीसहितपरहितकारीपयोधरपरकना
पत्रकारपरहितपयोधरापरंपरित
पत्रकारितापरस्परोपमापयोनिधिपरंपरावाद
पत्रचापपरस्परव्याप्तिपरंजनपरंपरायुक्त
पत्र-पेटिकापरस्परतापरंजयपरंपराबद्ध
पत्रपेटीपरस्परपरंतपपरंपरानिष्ठ
पत्रभंगपरस्त्रीगामीपरंतुकपरंपरागत
परंपराकृतपरसेंटपरंपरापरंपराक्रम

‘प’ से शुरू होने वाले शब्दों से बने वाक्य

 1. मैंने खाना पचाने के लिए चलना शुरू कर दिया। 
 2. सुमित ने अपनी गाड़ी की चाभी अपने मित्र को पकड़ने को कहा। 
 3. पत्र लिखते समय उसके हाथ से कलम छूट गया। 
 4. विद्यार्थी कुछ पृष्ठों की समस्याएँ लाए हैं। 
 5. सारंग की हरकतें पगले जैसे हो गयी हैं। 
 6. कुछ कार्यों की पद्धति अनोखी होती हैं। 
 7. वह स्त्री पद्मजा स्वाभाव की हैं। 
 8. हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा। 
 9. तुम्हे पकड़वाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। 
 10. मेरी अर्जी आज पत्रालय पहुँचेगी। 
 11. तुम्हे पका-पकाया भोजन मिल जाता होगा। 
 12. किसी गरीब को अपने घर पनाह देना पुण्य का काम है। 
 13. आज माँ ने पनीर की सब्ज़ी बनायीं थी। 
 14. सारथि ने पक्ष-परिवर्तन करने का निर्णय लिया। 
 15. पक्षपात करना गलत बात हैं। 
 16. मैं कल प्रातःकाल अपने शहर चले जाऊंगा। 
 17. मुझे तुम्हारे प्राणहरणे में तनिक भी समय नहीं लगेगा। 
 18. सरकार ने उसके कर्मो की सजा के लिए प्राणदंड का निर्णय लिया। 
 19. वातावरण में प्राणघातक वायु फ़ैल रहा हैं। 
 20. कल की मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर होने वाला है। 
 21. हमारे प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। 
 22. पोखरण में परमाणु बम का परिक्षण किया गया। 
 23. मेरा मित्र का रक्त अ- पॉजिटिव हैं। 
 24. किसी को भी इस काम के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 
 25. हमें तुम्हारी पेशकश पसंद आयी। 
 26. पालनहार ने हमें इतना शक्षम बनाया है। 
 27. राज्य स्तर के खेल पालघर के तट पर होने वाला था। 
 28. किसी के पहनावे की निंदा नहीं करनी चाहिए। 
 29. इस पहचान का क्या मतलब जो किसी से छीन के हासिल किया गया हैं। 
 30. हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ अहम् कदम उठाना होगा। 

क – ज्ञ तक सुरु होने वाले शब्द

श्र
क्षत्रज्ञ